Pozvánka na ustavující zasedání ZO dne 30.11.2018

22.10.2018 10:44

Obecní úřad Jabloňany

Informace o konání ustavujícího zasedání

nově zvoleného Zastupitelstva obce Jabloňany

Obecní úřad Jabloňany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jabloňany, svolaného dosavadním starostou obce Romanem Plchem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Jabloňany – zasedací místnost obecního úřadu, Jabloňany č. p. 88

Doba konání:  30. října 2018 od 19:00

Navržený program:

1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2.      Schválení programu

3.      Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

4.      Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru

a) určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba předsedy kulturního výboru

e) volba členů finančního výboru

f) volba členů kontrolního výboru

g) volba členů kulturního výboru

5.      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

6.      Diskuze, různé

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Jabloňany, dne 22. října 2018                                

Zpět

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00