Regulace odběru vody z veřejného vodovodu

02.08.2018 14:22

Vážení páni starostové, vážená paní místostarostko, vážená paní Boháčková,
vlivem klimatického sucha došlo na stávajících vodních zdrojích ve Skalici nad Svitavou k poklesu jejich vydatnosti. Situace začíná mít dopad i na běžné zásobování pitnou vodou v tomto skupinovém vodovodu a je nutno ve vašich obcích přijmout opatření regulující odběry vody z vodovodu. Důvodem je zamezení kolapsu systému zásobování pitnou vodou.

Žádáme Vás tímto, abyste vyhlásili do odvolání následující zásady částečně regulující odběry vody (rozhlas + obecní webové stránky, event. další obvyklé způsoby komunikace s občany):

platí přísný zákaz zalévání pitnou vodou z veřejného vodovodu všem odběratelům v obci

platí přísný zákaz napouštění bazénů pitnou vodou z veřejného vodovodu

platí přísný zákaz umývání aut vodou z vodovodu

vodovod v obci nezaručuje plnění podmínek pro použití pro požární účely z důvodů nedostatečného objemu vody v akumulaci vodojemu. Proto platí rovněž zákaz odběru vody z požárních hydrantů pro hasičská cvičení. Nevztahuje se pro krizové stavy při hašení požárů.

 

Výjimku ze zákazu může učinit pouze zaměstnanec Provozovatele - vedoucí provozu vodovodů VAS divize Boskovice Ing. Viktor Daněk, tel.: 516 427 239, mobil: 605 210 005, který určí podmínky, za kterých je možno uvedené činnosti provádět.

 

Žádáme Vás tímto, vážený pane starosto, o informování občanů ve Vaší obci.

Děkuji Vám za spolupráci.

  

Ing. Petr Fiala

ředitel divize Boskovice

Zpět

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00