Zasedání ZO dne 19.2.2019

12.02.2019 07:53

Starosta obce Jabloňany oznamuje, že  jednání Zastupitelstva obce Jabloňany se uskuteční     v úterý 19. února  2019 v 19.00hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Jabloňany.

Navržený program jednání:

1.Rozpočtové opatření č. 11/2018 (na vědomí), 1/2019 (ke schválení)

 1. Schválení/neschválení účetní závěrky ZŠ Jabloňany za rok 2018
 2. Schválení/neschválení účetní závěrky Obce Jabloňany za rok 2018
 3. Schválení Inventarizační zprávy za rok 2018, vyřazení majetku navrženého ve zprávě
 4. Schválení závěrečného účtu Obce Jabloňany za rok 2018
 5. Žádost o dotaci na opravu fasády kostela v Doubravici nad Svitavou
 6. Darovací smlouva na provoz hřbitova Městysu Doubravice nad Svitavou
 7. Žádost o dotaci na opravu místní kaple
 8. Žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště u školy
 9. Žádost o dotaci na vodovodní přípojku obecního úřadu
 10. Žádost o dotaci na vybavení JSDH
 11. Přijetí daru od Agrofertu na pořízení vybavení JSDH
 12. Žádost SDH na pořádání pouťových zábav
 13. Žádost Jednoty Boskovice na dotaci na provoz místní prodejny
 14. Pověření starosty jednáním k zamýšleným investicím
 15. Diskuze a různé

 

Zpět

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00