Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany

JPO V (s předurčeností k OOB (Ochraně obyvatelstva) pro ORP Boskovice a JMK)

Velitel JSDH: Machač Petr (telefon 773787584 )

Počet členů: 18

Aktuální informace o činnosti: www.facebook.com/hasicijablonany

 

Představení JSDH

JSDH obce Jabloňany je zřízena dle zákona o Požární ochraně a je organizační složkou Obce Jabloňany, za činnost odpovídá Velitel JSDH.

JSDH Jabloňany je zařazena v plošném pokrytí kraje jako jednotka kategorie JPO V. To znamená, že se jedná o jednotku s místní působností, která zpravidla zasahuje na území svého zřizovatele tedy obce Jabloňany s povinností výjezdu do 10 minut.

Počátkem roku 2015 se stala JSDH jednou z 18 jednotek v Jihomoravském kraji předurčených k plnění úkolů ochrany obyvatelstva JMK.

§  zásahy u povodní

§  likvidace následků živelných  pohrom

§  evakuace a nouzové ubytování obyvatelstva

§  stavba a provoz evakuačních středisek

§  činnosti u radiačních a chemických událostí

§  týlové zabezpečení jednotek při dlouhodobých zásazích

Všichni členové se musí pravidelně podrobovat lékařskému vyšetření. Někteří členové pravidelně prodlužují svoje specializační kurzy jako velitel, strojník nově i technik ochrany obyvatelstva atd. Jako další musí členové ročně absolvovat i pravidelnou odbornou přípravu v rozsahu minimálně 40 hodin za rok, kterou připravuje a organizuje velitel jednotky.

JSDH disponuje vybavením a technikou, která slouží nejen k řešení mimořádných události. Ale i občanům Jabloňan při různých činnostech jako je dovoz vody, likvidace bodavého hmyzu a mnoha jiných po dohodě s velitelem či starostou obce.

 

Technika a vybavení

Jednotku se podařilo v roce v roce 2013 vybavit modernější technikou – zánovní CAS 15 DAF.

Bližší informace k CAS v samostatném dokumentu: CAS_DAF_Jabloňany.pdf

 

V posledních letech za přispění obce, dotací a dalších sponzorů se daří jednotku a členy vybavovat odpovídajícím vybavením a věcnými prostředky PO:

V roce 2015 zařadila jednotka do své výbavy plovoucí čerpadlo PH Cyklon 1 BS. Zařízení je určeno jednotce k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor atd…Čerpadlo ma čtyřtaktní motor Briggs & Stratton serie 850. Maximální průtok čerpadla je 1100 l/min. Čerpadlo pořízeno z dotace JMK a spoluúčasti obce.

Plovoucí čerpadlo

V roce 2016 bylo pořízeno (s ohledem na potřeby předurčenosti k OOB) další kalové čerpadlo s příslušenstvím (savice atd.) a nůžkový stan 3x4,5 m z dotačního programu JMK na Podporu jednotek SDH v Jihomoravském kraji.

Kalové čerpadlo

 

  Nůžkový stan

Výše uvedené prostředky (kalové čerpadlo a nůžkový stan) byly pořízeny z dotačních prostředků DP JSDH měst a obcí JMK 2016 ve výši 40.000,-Kč. Prostředky jsou uloženy v požární zbrojnici, jejíž dveře jsou označeny logem poskytovatele dotace - Jihomoravský kraj,Brno:

Logo
 
 

Podobně i jako v loňských letech se nám daří průběžně dovybavovat naši JSDH potřebným vybavením a ochrannými osobními zásahovými prostředky.

V roce 2017 jsme za přispění finanční prostředků Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020 pořídili:

-          Ochranná zásahová obuv pro hasiče

-          Ochranný 3vrstvý zásahový oděv pro hasiče

-          Ochranné rukavice pro technické zásahy

-          Kukla pro hasiče

-          Rozdělovač kulový zásahový

-          Vařiče a sadu hrnců (pro přípravu a výdej stravy v rámci OOB)

Logo

  Ochranné zásahové prostředky

Fotografie části pořízených ochranných osobních zásahových prostředků pro členy JSDH v roce 2017.

Rok 2019

Díky příspěvku od Nadace Agrofert ve výši 38 tisíc korun pořídila JSDH obce Jabloňany nové vybavení pro osvětlení na místě zásahu. Jedná se o následující výbavu:
- Invertorová benzínová elektrocentrála o jmenovitém výkonu 1,8 kW. Díky tichému provedení je elektrocentrála vhodná pro provoz související s činnostmi na úseku ochrany obyvatelstva, pro který je jednotka předurčena v rámci Jihomoravského kraje.
- Osvětlovací stativ výšky 3,5 m doplněný o pracovní světlomet o světelném výkonu 200 W v LED provedení.
- Dva kusy technického osvětlení o světelném výkonu 50 W v LED provedení.
Po nezbytných administrativních krocích a proškolení obsluhy bude vybavení zařazeno do výjezdu JSDH.
   
  Logo Nadace Agrofert
 

Osvětlovací set

V roce 2019 jsme za přispění finančních prostředků Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020 pořídili:

- ohřívač nápojů

- lano, polohovací pás

- svítilny na přilbu vč. držáku 6x

- zásahová obuv 2x

- zásahový oblek 2x

Logo

Hasičská výbava

Rok 2020

V roce 2020 jsme za přispění finanční prostředků Ministerstva vnitra ČR - GŘ HZS (450.000,-Kč) a Jihomoravského kraje (300.000,-Kč) pořídili nový dopravní automobil MAN pro JSDH.
Nový dopravní automobilLogo Jihomoravského kraje

 

Rok 2021

 
V roce 2021 jsme za přispění finančních prostředků Jihomoravského kraje z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021" pořídili vybavení v celkové ceně 24.500,-Kč, výše podpory z Jihomoravského kraje činila 17.000,-Kč:
 
- Svítilna Streamlight
- Trhací hák Fireman
 
 
Další vybavení

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00