ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Pohled na školu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLOŇANY 
Jabloňany 38
679 01 Skalice nad Svitavou
Datová schránka: 5k9ug4
Ředitelka: Mgr. Kateřina ŠČUDLOVÁ
Tel.: +420 722 172 284
Web: www.zsjablonany.cz
E-mail: zs.jablonany@seznam.cz
Facebook: ZŠ Jabloňany

 

 

 

 

Z HISTORIE

Do roku 1820 docházely děti z naší obce do školy do Doubravice nad Svitavou nebo do Lhoty Rapotiny. Roku 1820 začal místní krejčí Vavřinec Podloucký za úplatek vyučovat děti z obce ve svém domku č. p. 20 (nyní č. p. 122). Jeho odměna za každého žáka činila 1 groš, kromě toho každou středu dostával misku hrachu. Od vrchnosti černohorského panství dostával 3 sáhy štípaného dříví na topení. V tomto domě se vyučovalo až do roku 1843, poté byla pro školní účely zřízena místnost v domě č. 47. V roce 1852 bylo započato se stavbou jednotřídní školní budovy nákladem 3 500 zlatých vídeňské valuty. Tato stavba byla dokončena roku 1853, nebyla však vysvěcena, jelikož farář Jan Hauschild nechtěl svolit, aby obec Jabloňany měla vlastní školu. Jeho záměrem bylo postavit společnou školu pro Oboru a Jabloňany.

I přes nesouhlas církve byla škola předána k svému účelu a obdržela číslo popisné 37. Při kopání základů této stavby bylo nalezeno množství lidských kostí s pozůstatky vojenských nákrčníků a částí uniforem.

Škola r. 1920 – řídící učitel Metoděj Kopeček

Škola r. 1920 – řídící učitel Metoděj Kopeček

 

Pro vylepšení výuky rozhodlo zastupitelstvo obce v roce 1909 vystavět novou, větší školu. Ta byla dokončena v roce 1910 a téhož roku také vysvěcena farářem Josefem Kuchtou. Obdržela číslo popisné 38 a ke svému účelu slouží s různými stavebními úpravami dodnes. Škola byla od počátku rozdělena na 2 části. V první byl zbudován byt řídícího učitele, druhá sloužila jako třída pro vyučování. V roce 1985 byl byt zrušen a místo něj byla vybudována nová třída. Původní třída byla přebudována na tělocvičnu.

 Prvňáčci

 

 Seznam učitelů dle záznamů z místní kroniky:

 • Vavřinec Podloucký (r. 1820)
 • Petr Podloucký   
 • Josef Kala  (1841)
 • František Novotný                     
 • Alois Ferulík - vyučoval přechodně 
 • Tomáš Hruška (1867)
 • František Brejla (1882)
 • Metoděj Kopeček (1892)
 • Jan Stříž (1925)
 • Berta Kučková (1926)
 • Rudolf Gracias  (1926-1942 , 1945-1948)
 • Josef Chloupek (1939) -
 • Žofie Mandová  - ruční práce
 • Osvald Leieman  (1942-1943)
 • Vladimír Mokrý - pomocný učitel
 • Drahomíra Kopelová (1943-1944)
 • Sychra (1943-1944)
 • Alois Blažek (1943-1945)
 • Libuše Bobková - ženské práce
 • Součková - přechodně
 • Květoslava Jelínková  (1946)
 • Marie Hauserová (1948)
 • Marie Zoubalová - ruční práce
 • Dobromil Šenkýř (1949-1984)
 • Marie Staňková - ruční práce, ruský jazyk
 • Marie Kočvarová (1984-1992)
 • Mgr. Zdeňka Marková (1992 – 2016)
 • Mgr. Kateřina Ščudlová (2016 - dosud)

 

SOUČASNOST

V dnešní době navštevují školu nejen místní děti z Jabloňan, ale také  dětí z Obory a z Boskovic. Budova školy působí velice příjemným dojmem a je moderně vybavena.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00