Nájemné za honitbu za rok 2018

15.10.2018 09:21

Honební společenstvo Bořitov oznamuje občanům, že si mohou vyzvednout nájemné za honitbu na rok 2018 ve výši 10,-Kč za 1 hektar na Obecním úřadě v 

Jabloňanech do konce měsíce října v úředních hodinách. Nevyzvednuté nájemné bude vráceno zpět Honebnímu společenstvu Bořitov.


 

Zpět

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00