Pozvánka na zasedání ZO dne 18. 9. 2018

11.09.2018 10:10

Starosta obce Jabloňany oznamuje, že jednání Zastupitelstva obce Jabloňany se uskuteční v úterý 18. 9. 2018 v 19 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Jabloňany. Navržený program jednání:

1. Protokol z kontroly příspěvkové organizace ZŠ Jabloňany

2. Protokol z kontroly finančního výboru

3. Protokol z kontroly kontrolního výboru

4. Výpověď dotační smlouvy na pořízení dopravního automobilu

5. Rozpočtové opatření č. 5/2018

6. Schválení změny pachtovní smlouvy se ZEPO Bořitov

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1453 a p.č. 1455 v k. ú. Jabloňany

8. Problematika prodeje pozemku p. č. 1491 v k. ú. Jabloňany

9. Retrospektivní zápis do obecní kroniky za roky 2008 - 2016

Zpět

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00