Zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2018

06.12.2018 20:07

Starosta obce Jabloňany oznamuje, že  jednání Zastupitelstva obce Jabloňany se uskuteční     ve čtvrtek 13. prosince  2018 v 19.00hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Jabloňany.

Navržený program jednání:

1.Rozpočtové opatření č. 10/2018

2. Bezúplatný převod z majetku JMK do majetku obce

  1. Dodatek ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 792002 – SUEZ a.s.
  2. Smlouva o věcném břemeni na akci „Novostavba RD na p. č. 239 v k. ú. Jabloňany“
  3. Cena vodného na rok 2019 – vodovod „V Luhu“
  4. Výše poplatku za odpad na rok 2019
  5. Výše poplatku za psa na rok 2019
  6. Výše poplatku za kabelovou televizi na rok 2019
  7. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
  8. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020 – 2021
  9. Novelizace odměňování členů obecních zastupitelstev
  10. Diskuze a různé

 

Zpět

Novinky

Zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2018

06.12.2018 20:07
Starosta obce Jabloňany oznamuje, že ...

Zasedání zastupitelstva obce dne 21.11.2018

13.11.2018 07:34
Starosta obce Jabloňany oznamuje, že ...

Adventní koncert v místní kapli

12.11.2018 12:17
Obec Jabloňany si Vás dovoluje srdečně pozvat na...

Rozsvícení vánočního stromu

12.11.2018 12:15
Obec Jabloňany si Vás dovoluje srdečně pozvat v...

Vánoční jarmark

05.11.2018 11:38
Základní škola Jabloňany Vás srdečně zve v pátek...

 

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00