Zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2018

06.12.2018 20:07

Starosta obce Jabloňany oznamuje, že  jednání Zastupitelstva obce Jabloňany se uskuteční     ve čtvrtek 13. prosince  2018 v 19.00hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Jabloňany.

Navržený program jednání:

1.Rozpočtové opatření č. 10/2018

2. Bezúplatný převod z majetku JMK do majetku obce

  1. Dodatek ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 792002 – SUEZ a.s.
  2. Smlouva o věcném břemeni na akci „Novostavba RD na p. č. 239 v k. ú. Jabloňany“
  3. Cena vodného na rok 2019 – vodovod „V Luhu“
  4. Výše poplatku za odpad na rok 2019
  5. Výše poplatku za psa na rok 2019
  6. Výše poplatku za kabelovou televizi na rok 2019
  7. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
  8. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020 – 2021
  9. Novelizace odměňování členů obecních zastupitelstev
  10. Diskuze a různé

 

Zpět

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00