HISTORICKÉ MEZNÍKY OBCE

  • 1357 – první písemná zmínka o Jabloňanech

  • 1750 – zbudována socha sv. Jana Nepomuského

  • 1770 – zavedeno číslování domů

  • 1820 – započato s vyučováním místních dětí

  • 1831 – propukla cholera, zemřelo 25 občanů

  • 1843 – povodeň na Úmoří

  • 1848 – postaven kamenný kříž ve Slatinách

  • 1850 – zvolen první starosta obce

  • 1853 – zahájeno vyučování ve škole č. 37

  • 1861 – povodeň od Obory

  • 1878 – vysázení „Zahradského“ třešněmi

  • 1885 – postaven litinový kříž s ohrádkou před kaplí

  • 1895 – dokončení a vysvěcení kaple

  • 1903 – velký požár osmi domů

  • 1904 – postaveno pohostinství J. Vlacha č. 58

  • 1907 – založen hasičský sbor

 

  • 1910 – postavena budova nynější školy č. 38

  • 1920 – založena TJ Sokol

  • 1925 – založena lidová knihovna

  • 1928 – elektrifikace obce (napojena na elektrárnu p. Jaroše ze Zboňku)

  • 1929 – otevřen obchod se smíšeným zbožím v domě č. 63

  • 1929 – 10.2. největší mráz      – 34,5 °C

  • 1929 – první motocykl – Stejskal F., č. l7

  • 1930 – velké sucho

  • 1930 – založena TJ Orel

  • 1930 – první automobil – Pavlů J., č. 40

 

  • 1931 – nálezy popelnic se šperky z doby bronzové

  • 1937 – obec koupila les Fáberky – 27 ha 34 a 96 m² za 68.274,- Kčs

  • 1939 – kaple opatřena novou krytinou

  • 1939 – zřízena telefonní hovorna v č.p. 53

  • 1955 – skupinový vodovod v  části obce Kocimberk

  • 1956 – zbudován místní rozhlas

  • 1957 – založeno místní JZD

  • 1958 – první televizor – Zachoval J. č. 5

  • 1958 – JZD zakoupilo první traktor Z 30 A

  • 1959 – začíná jezdit pravidelná autobusová linka do Boskovic

  • 1959 – postavena budova MNV

  • 1960 – asfaltování silnice

  • 1961 – zbudován rybník v Luhu

  • 1965 – I. etapa kanalizace

  • 1967 – postavena samoobsluha Jednoty

  • 1970 – JZD zakoupilo obilní kombajn

  • 1971 – postavena autobusová čekárna

  • 1971 – provedeno jednotné očíslování domů

  • 1972 – sloučení JZD Bořitov, Černá Hora, Krhov, Jabloňany

  • 1972 – založena včelařská stanice

 

  • 1973 – provedena rekonstrukce el. rozvodné sítě
  • 1974 – zatrubnění potoka protékajícího obcí

  • 1976 – zrušení Horního Úmoří – náhon ke mlýnu

 

  • 1977 – poslední pár koní odveden do JZD Bořitov – z č. 16

  • 1977 – instalace elektrického zvonění v kapli

  • 1979 – první barevný televizor – Souček P., č. 28

  • 1980 – sloučeny MNV Skalice nad Svitavou, Krhov, Jabloňany

  • 1986 – kolaudace obecního vodovodu

 

  • 1990 – osamostatnění obce – vznik obecního úřadu Jabloňany
  • 1993 – zřízení kabelové televize

  • 1993 – generální oprava kaple

  • 1995 – plynofikace obce

  • 2001 – oprava školy

  • 2001 - potvrzení obecních symbolů Parlamentem ČR

 

  • 2002 – nová autobusová zastávka
  • 2003 – svěcení obecních symbolů

  • 2003 – přestavba obecního úřadu

  • 2007 – oslavy vzniku obce 1357 - 2007

 

  • 2011  – vybudován areál pro požární sport

   

  • 2013 - oprava kaple (výměna oken, nová fasáda, úprava okolí, žehnání nového zvonu)

 

  • 2013 - zateplení základní školy

Novinky

Přerušení dodávky vody 22. 10. 2018

18.10.2018 18:05
Oznamujeme občanům, že v pondělí 22. 10. 2018...

Nájemné za honitbu za rok 2018

15.10.2018 09:21
Honební společenstvo Bořitov oznamuje občanům, že...

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

06.10.2018 17:01
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Jabloňany...

Ukončení omezení odběru vody z veřejného vodovodu

02.10.2018 13:52
Vážení páni starostové, vážená paní...

Překop místní komunikace k bytovce

27.09.2018 18:24
Oznamujeme občanům, že ve středu 3. října 2018 a...

 

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 731 204 088
Čtvrtek 18:00 - 20:00