HISTORICKÉ MEZNÍKY OBCE

 • 1357 – první písemná zmínka o Jabloňanech

 • 1750 – zbudována socha sv. Jana Nepomuského

 • 1770 – zavedeno číslování domů

 • 1820 – započato s vyučováním místních dětí

 • 1831 – propukla cholera, zemřelo 25 občanů

 • 1843 – povodeň na Úmoří

 • 1848 – postaven kamenný kříž ve Slatinách

 • 1850 – zvolen první starosta obce

 • 1853 – zahájeno vyučování ve škole č. 37

 • 1861 – povodeň od Obory

 • 1878 – vysázení „Zahradského“ třešněmi

 • 1885 – postaven litinový kříž s ohrádkou před kaplí

 • 1895 – dokončení a vysvěcení kaple

 • 1903 – velký požár osmi domů

 • 1904 – postaveno pohostinství J. Vlacha č. 58

Hostinec J. Vlacha

 • 1907 – založen hasičský sbor

 Historické foto hasičského sboru

 • 1910 – postavena budova nynější školy č. 38

 • 1920 – založena TJ Sokol

TJ Sokol

 • 1925 – založena lidová knihovna

 • 1928 – elektrifikace obce (napojena na elektrárnu p. Jaroše ze Zboňku)

 • 1929 – otevřen obchod se smíšeným zbožím v domě č. 63

 • 1929 – 10.2. největší mráz      – 34,5 °C

 • 1929 – první motocykl – Stejskal F., č. l7

 • 1930 – velké sucho

 • 1930 – založena TJ Orel

 • 1930 – první automobil – Pavlů J., č. 40

První automobil

 • 1931 – nálezy popelnic se šperky z doby bronzové

 • 1937 – obec koupila les Fáberky – 27 ha 34 a 96 m² za 68.274,- Kčs

 • 1939 – kaple opatřena novou krytinou

 • 1939 – zřízena telefonní hovorna v č.p. 53

 • 1955 – skupinový vodovod v  části obce Kocimberk

 • 1956 – zbudován místní rozhlas

 • 1957 – založeno místní JZD

Místní JZD

 • 1958 – první televizor – Zachoval J. č. 5

 • 1958 – JZD zakoupilo první traktor Z 30 A

 • 1959 – začíná jezdit pravidelná autobusová linka do Boskovic

 • 1959 – postavena budova MNV

 • 1960 – asfaltování silnice

 • 1961 – zbudován rybník v Luhu

 • 1965 – I. etapa kanalizace

 • 1967 – postavena samoobsluha Jednoty

 • 1970 – JZD zakoupilo obilní kombajn

Obilní kombajn

 • 1971 – postavena autobusová čekárna

 • 1971 – provedeno jednotné očíslování domů

 • 1972 – sloučení JZD Bořitov, Černá Hora, Krhov, Jabloňany

 • 1972 – založena včelařská stanice

 Včelařská stanice

 • 1973 – provedena rekonstrukce el. rozvodné sítě
 • 1974 – zatrubnění potoka protékajícího obcí

Zatrubnění potoka protékajícího obcí

 • 1976 – zrušení Horního Úmoří – náhon ke mlýnu

 Mlýn

 • 1977 – poslední pár koní odveden do JZD Bořitov – z č. 16

 • 1977 – instalace elektrického zvonění v kapli

 • 1979 – první barevný televizor – Souček P., č. 28

 • 1980 – sloučeny MNV Skalice nad Svitavou, Krhov, Jabloňany

 • 1986 – kolaudace obecního vodovodu

 Kolaudace obecního vodovodu

 • 1990 – osamostatnění obce – vznik obecního úřadu Jabloňany
 • 1993 – zřízení kabelové televize

 • 1993 – generální oprava kaple

Generální oprava kaple

 • 1995 – plynofikace obce

 • 2001 – oprava školy

Oprava školy

 • 2001 - potvrzení obecních symbolů Parlamentem ČR

 Potvrzení obecních symbolů Parlamentem ČR

 • 2002 – nová autobusová zastávka
 • 2003 – svěcení obecních symbolů

svěcení obecních symbolů

 • 2003 – přestavba obecního úřadu

 • 2007 – oslavy vzniku obce 1357 - 2007

 oslavy vzniku obce 1357 - 2007

 • 2011  – vybudován areál pro požární sport

   vybudován areál pro požární sport

 • 2013 - oprava kaple (výměna oken, nová fasáda, úprava okolí, žehnání nového zvonu)

Oprava kaple

 • 2013 - zateplení základní školy

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00