Propagace dotovaných projektů

2023
Logo
V roce 2023 jsme za přispění finančních prostředků Jihomoravského kraje z dotačního programu "Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023" zbudovali nový bezbariérový přístup do 2. nadzemního podlaží Základní školy Jabloňany. Celkové náklady na bezbariérovou plošinu činily 605.000,- Kč z toho 275.000,-Kč činila dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2023 jsme za přispění finančních prostředků Jihomoravského kraje z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023" pořídili vybavení v celkové ceně 54.000,-Kč, výše podpory z Jihomoravského kraje činila 37.000,-Kč:
 
10 kusů záchranářských přileb SICOR EOM
 
  

PROJEKT:

„Revitalizace  obecní  vodní  nádrže  Jabloňany“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Jabloňany

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AXIOM engineering, s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice

DODAVATEL: MANDYGOLD stavby s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 praha 5

MÍSTO REALIZACE: Jabloňany

CELKOVÉ náklady: 1.317.136,08 Kč

dotace: 510.000,-Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 3. 2023

Cíl akce (projektu): Sanace havarijního stavu vodní nádrže

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

 
 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

 

STAV PO REALIZACI:

 
V roce 2023 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 50.000,-Kč na podporu provozu venkovské prodejny Jednota v obci Jabloňany. Obec Jabloňany uzavřela s JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100 000,-Kč na výdaje spojené s neinvestičním provozem prodejny. JEDNOTA tak byla v obci Jabloňany podpořena částkou 50 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a částkou 50 tis. Kč z rozpočtu Obce Jabloňany. Poskytnutou dotací bylo zabezpečeno zásobování obyvatel základními potravinami a drogistickým zbožím, byl zachován provoz prodejny 6 dní v týdnu a poskytování služby cash back. 
 
Logo
 
 
2022
V roce 2022 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 250.000,-Kč na akci "Demolice obecního objektu na pozemku st. p. č. 39/1. Z této částky použila Obec Jabloňany na demolici objektu částku 187.096,-Kč, nevyužitá část dotace byla vrácena na účet Jihomoravského kraje dne 5.1.2023. Díky dotaci bylo obci umožněno odstranit budovu v havarijním stavu. Na místě odstraněného objektu vystaví obec Jabloňany garáž pro umístění obecní techniky.
 
Logo
 
 
 
V roce 2022 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 40.000,-Kč na podporu provozu venkovské prodejny Jednota v obci Jabloňany. Obec Jabloňany uzavřela s JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 80 000,-Kč na výdaje spojené s neinvestičním provozem prodejny. JEDNOTA tak byla v obci Jabloňany podpořena částkou 40 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a částkou 40 tis. Kč z rozpočtu Obce Jabloňany. Poskytnutou dotací bylo zabezpečeno zásobování obyvatel základními potravinami a drogistickým zbožím, byl zachován provoz prodejny 6 dní v týdnu a poskytování služby cash back. 
 
Logo
 
2021
 
V roce 2021 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 40.000,-Kč na podporu provozu venkovské prodejny Jednota v obci Jabloňany. Obec Jabloňany uzavřela s JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 80 000,-Kč na výdaje spojené s neinvestičním provozem prodejny. JEDNOTA tak byla v obci Jabloňany podpořena částkou 40 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a částkou 40 tis. Kč z rozpočtu Obce Jabloňany. Poskytnutou dotací bylo zabezpečeno zásobování obyvatel základními potravinami a drogistickým zbožím, byl zachován provoz prodejny 6 dní v týdnu a poskytování služby cash back. 
 
Logo
 
COOP
COOP
 
2019
 
V roce 2019 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 30.000,-Kč na podporu provozu venkovské prodejny Jednota v obci Jabloňany. Obec Jabloňany uzavřela s JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 60 000,-Kč na výdaje spjené s neinvestičním provozem prodejny. JEDNOTA tak byla v obci Jabloňany podpořena částkou 30 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a částkou 30 tis. Kč z rozpočtu Obce Jabloňany. Poskytnutou dotací bylo zabezpečeno zásobování obyvatel základními potravinami a drogistickým zbožím, byl zachován provoz prodejny 6 dní v týdnu a poskytování služby cash back. 
 
 
V roce 2019 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 91.000,-Kč na zbudování vodovodní přípojky obecního úřadu Jabloňany.
 
Logo
Logo
Vodovodní přípojka
Zastávka
 
  

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00