Propagace dotovaných projektů

2022
V roce 2022 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 250.000,-Kč na akci "Demolice obecního objektu na pozemku st. p. č. 39/1. Z této částky použila Obec Jabloňany na demolici objektu částku 187.096,-Kč, nevyužitá část dotace byla vrácena na účet Jihomoravského kraje dne 5.1.2023. Díky dotaci bylo obci umožněno odstranit budovu v havarijním stavu. Na místě odstraněného objektu vystaví obec Jabloňany garáž pro umístění obecní techniky.
 
Logo
 
 
 
V roce 2022 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 40.000,-Kč na podporu provozu venkovské prodejny Jednota v obci Jabloňany. Obec Jabloňany uzavřela s JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 80 000,-Kč na výdaje spojené s neinvestičním provozem prodejny. JEDNOTA tak byla v obci Jabloňany podpořena částkou 40 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a částkou 40 tis. Kč z rozpočtu Obce Jabloňany. Poskytnutou dotací bylo zabezpečeno zásobování obyvatel základními potravinami a drogistickým zbožím, byl zachován provoz prodejny 6 dní v týdnu a poskytování služby cash back. 
 
Logo
 
2021
 
V roce 2021 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 40.000,-Kč na podporu provozu venkovské prodejny Jednota v obci Jabloňany. Obec Jabloňany uzavřela s JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 80 000,-Kč na výdaje spojené s neinvestičním provozem prodejny. JEDNOTA tak byla v obci Jabloňany podpořena částkou 40 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a částkou 40 tis. Kč z rozpočtu Obce Jabloňany. Poskytnutou dotací bylo zabezpečeno zásobování obyvatel základními potravinami a drogistickým zbožím, byl zachován provoz prodejny 6 dní v týdnu a poskytování služby cash back. 
 
Logo
 
COOP
COOP
 
2019
 
V roce 2019 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 30.000,-Kč na podporu provozu venkovské prodejny Jednota v obci Jabloňany. Obec Jabloňany uzavřela s JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 60 000,-Kč na výdaje spjené s neinvestičním provozem prodejny. JEDNOTA tak byla v obci Jabloňany podpořena částkou 30 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a částkou 30 tis. Kč z rozpočtu Obce Jabloňany. Poskytnutou dotací bylo zabezpečeno zásobování obyvatel základními potravinami a drogistickým zbožím, byl zachován provoz prodejny 6 dní v týdnu a poskytování služby cash back. 
 
 
V roce 2019 podpořil Jihomoravský kraj obec Jabloňany částkou 91.000,-Kč na zbudování vodovodní přípojky obecního úřadu Jabloňany.
 
Logo
Logo
Vodovodní přípojka
Zastávka
 
  

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00