Rok 2014

 NÁZEV DOKUMENTU
VYVĚŠENO
ÚČINNOST
SŇATO
Výše poplatků na rok 2015.pdf 18.12.2014   5.1.2014
Rozpočtové provizorium na rok 2015.pdf 18.12.2014   5.1.2015
Pozvánka na ZO dne 16.12.2014.docx 9.12.2014   17.12.2014
Pozvánka na zasedání ZO dne 18.11.2014.pdf 11.11.2014   19.11.2014
Pozvánka na ustavující zasedání ZO Jabloňany.pdf 30.10.2014   7.11.2014
Opakovaná dražba.pdf 6.10.2014   20.11.2014
Rozhodnutí-část. uzavírka silnice III37430 v Jabloňanech-rekonstrukce propustku.pdf 1.10.2014   2.12.2014
Komunální volby 2014 - informace.pdf 23.9.2014   13.10.2014
Dražební vyhláška..pdf 15.9.2014   27.11.2014
Pozvánka na zasedání ZO dne 11.9.2014.pdf 4.9.2014   12.9.2014
KPÚ Jabloňany - vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků.pdf 20.8.2014   10.9.2014
Volby do zastupitelstev obcí 2014.pdf 6.8.2014   13.10.2014
Dražební vyhláška.pdf 28.7.2014   17.9.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí.pdf 17.7.2014   13.10.2014
Rozeslání návrhu koncepce- PR JMK 2014-2017.pdf 19.6.2014   21.7.2014
Pozvánka na zasedání ZO dne 12.6.2014.docx 5.6.2014   13.6.2014
Návrh závěrečného účtu obce Jabloňany za rok 2013.pdf 27.5.2014   12.6.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2013 obce Jabloňany.pdf 27.5.2014   12.6.2014
Návrh závěrečného účtu DSO Svitava za rok 2013.pdf 16.5.2014   2.6.2014
Zpráva z přezkumu hospodaření DSO Svitava r.2013.pdf 16.5.2014   2.6.2014
Výkaz fin 2-12M DSO Svitava k 31.12.2013.pdf 16.5.2014   2.6.2014
 Rozvaha DSO Svitava k 31.12.2013.pdf 16.5.2014   2.6.2014
Poskytování informací č. 2-2014.pdf 16.5.2014   31.12.2014
Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu.pdf 7.5.2014   26.5.2014
197522363_0_Oznámení o zahájení řízení o návrhu zm.č. 3 ÚPO Sebranice-el. p..pdf 6.5.2014   22.5.2014
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČ 49455842) za rok 2013 Obec Jabloňany.xls 29.4.2014   3.6.2014
Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí.pdf 29.4.2014   3.6.2014
Záměr obce změnit nájemní smlouvu.pdf 26.3.2014   11.4.2014
Informace k volbám do Evropského parlamentu.pdf 21.3.2014   26.5.2014
Doplňující informace k závěrce Svazku Skalice,Jabloňany r.2013.pdf 17.3.2014   2.4.2014
Výkaz Fin 2 -12 M Svazku Skalice,Jabloňany k 31.12.2013.pdf 17.3.2014   2.4.2014
Příloha Svazku Skalice,Jabloňany sestavená k 31.12.2013.pdf 17.3.2014   2.4.2014
Výkaz zisku a ztráty Svazku Skalice,Jabloňany k 31.12.2013.pdf 17.3.2014   2.4.2014
Rozvaha Svazku Skalice,Jabloňany k 31.12.2013.pdf 17.3.2014   2.4.2014
Zpráva z přezkumu hospodaření Svazku Skalice,Jabloňany r.2013.pdf 17.3.2014   2.4.2014
Návrh závěrečného účtu Svazku Skalice,Jabloňany za rok 2013.pdf 17.3.2014   2.4.2014
Pozvánka na ZO dne 20.3.2014.docx 13.3.2014   21.3.2014
Návrh rozpočtu Svazku Skalice, Jabloňany na rok 2014.pdf 7.3.2014   24.3.2014
Návrh rozpočtu DSO Svitava na rok 2014.pdf 7.3.2014   24.3.2014
Rozesláni návrhu a vyhodnocení PRCR JMK.pdf 20.2.2014   7.3.2014
181449466_3_ODOIMZ_kormo_Jmk_OOP_20140214.pdf 17.2.2014   5.3.2014
181449466_1_ODOIMZ_kormo_Jmk_OOP_verejna_vyhl_20140214.pdf 17.2.2014   5.3.2014
Návrh rozpočtu obce Jabloňany na rok 2014.pdf 14.2.2014   3.3.2014
KPÚ Jabloňany - výkupy pozemků.pdf 31.1.2014   30.4.2014
Valná hromada Honebního společenstva Bořitov.pdf 31.1.2014   22.2.2014
Pozvánka na ZO dne 23.1.2013.docx 16.1.2014   24.1.2014
Poskytování informací č.1-2014.pdf 3.1.2014   31.12.2014
 Záměr na prodej pozemků v k.ú. Klemov.pdf (456,8 kB)  2.1.2014    20.1.2014

 

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00