SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Starosta SDH: Jakub OCETEK
 
Velitel SDH:
 
 
Velitel zásahové jednotky:Petr MACHAČ
Tel.: +420 773 787 584  
   

www.sdhjablonany.cz

 

POČÁTKY A VZNIK HASIČSKÉHO SBORU

Stejně jako ostatní obce, tak i Jabloňany se v historii nevyhnuly řádění červeného kohouta. Proto se občané zamýšleli, jak se na tuto situaci připravit. V druhé polovině 19. století do roku 1907 zodpovídalo za požární ochranu v obci tzv. “Obecní zastupitelstvo“, v té době neexistoval žádný zvláštní útvar.

Pro zajištění požární ochrany tehdy obec vlastnila 2 žebříky, háky, 2 dřevěné léty a stříkačku. Stříkačka se skládala z dřevěné bedny, do které se namontovala ruční tlaková pumpa. Do bedny se nosila voda v putnách. Pro toto zařízení byl ve dvoře Františka Zachovala č.p. 5 v roce 1877 postaven dřevěný přístřešek, který stál 6 zlatých a 75 krejcarů, také byla zakoupena nová léta v ceně 10 zlatých.

Rozsáhlý požár v roce 1903 (shořelo 8 stavení) i požár roku 1907 byl impulzem k založení hasičského sboru v roce 1907. Následně byla zakoupena nová ruční stříkačka. Nově založený sbor měl 25 členů.

První sbor

Zakladatelé sboru v roce 1903

 

Od toho roku se traduje vznik Sboru dobrovolných hasičů Jabloňany, přestože zmínkyo o organizované požární ochraně v naší obci jsou mnohem starší.

 

ČINNOST SBORU V ČASE

Náš sbor se již od počátku svého založení připravoval a cvičil k pomoci nejen svým sousedům v Jabloňanech, ale také k hašení požárů mimo katastr obce, jako např. v roce 1931, kdy pomáhal hasit požár ve Voděradech. 

Sbor se také kromě své hlavní činnosti, pomoci bližnímu v nouzi, podílel na kulturním a společenském životě v obci. Po první světové válce, mimo údobí protektorátu, pořádal sbor každým rokem taneční plesy, dožínkové zábavy a účastnil se různých oslav. K výročí svého vzniku pořádal každých 5 let oslavy trvání hasičského sboru, při kterých byla pořádána okrsková cvičení.

V roce 1947 byla zakoupena nová stříkačka PS 8 na dvoukolovém podvozku. U příležitosti 40. výročí vzniku sboru byla stříkačka požehnána páterem Martinem Papežem a následně pokračovaly oslavy odpoledním námětovým cvičením.

Po druhé světové válce byl hasičský sbor přejmenován na požární sbor.

V šedesátých letech minulého století bylo v rámci sboru založeno první družstvo mladých hasičů, které tak vychovávalo své další budoucí členy, a následně i družstvo žen, z kterého se některé ženy dodnes podílejí na činnosti sboru.

Sedmdesátá a osmdesátá léta se nesla v duchu různých brigád našich členů, jako byly např. pomoc místnímu jednotnému zemědělskému družstvu, výstavba vodovodu v Jabloňanech, výstavba požární nádrže v horní části obce a další. V osmdesátých letech běžně spočívaly aktivity našich členů např. ve stavění a kácení máje, maškarních průvodech a provádění protipožárních preventivních prohlídek v jednotlivých domech. 

Poslední roky devadesátých let byly naplněny výstavbou nové požární zbrojnice a klubovny, která je nyní využívána jako pohostinství. Nová garáž byla postavena na nových základech v místě staré zbrojnice (spíše stodoly), která nevyhovovala svým stavem, a z chlévů a skladiště náležící ke škole byla vybudována nová klubovna i se sociálním zařízením pro schůzky členů a hasičské mládeže. Současně byla upravena přilehlá školní zahrada na hřiště. Stavba byla zahájena bouracími pracemi v březnu 1985 a slavnostně byla otevřena k 80. výročí založení sboru v roce 1987. Na stavbě bylo odpracováno členy sboru a dalšími občany zdarma téměř 6 000 hodin. Do této nové zbrojnice jsme mohli 8.2. 1989 zaparkovat novější automobilovou stříkačku AS16 na podvozku Saxering, která nahradila již nesloužící Tatru 805.

Současná hasičská zbrojnice

Současná hasičská zbrojnice

 

Na konci 20. století se sbor, podobně jako i v jiných letech, účastnil okrskových a dalších hasičských cvičení, v rámci společenského života se podílel na maškarních průvodech, nebo organizoval každoroční předpouťové posezení. V souvislosti se změnami, které potkaly naši zemi, se sbor vrátil k původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany, což je samostatné občanské sdružení s právní subjektivitou organizované ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

V roce 1995 byla podle zákona o požární ochraně zřízena obecním úřadem zásahová jednotka z členů Sboru dobrovolných hasičů Jabloňany, která je součástí Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (v kategorii JPO V). Tato jednotka se nyní skládá z 15 členů, kteří se pravidelně dle platných nařízení zúčastňují povinných školení a cvičení.

Začátkem 21. století sbor rozšířili další noví mladí členové, kteří se kromě požárního sportu také aktivně podílejí na ostatních činnostech sboru. V roce 2011 byl v našem sboru znovu založen kolektiv mladých hasičů, který se zapojil do hry Plamen. Jedná se celorepubliková soutěž v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany.

 

Areál za hasičskou zbrojnicí

Areál za hasičskou zbrojnicí

 

Mezi každoročně se opakující činnosti patří údržba hasičské techniky, čištění požární nádrže, sběr železného šrotu, pořádání pouťových posezení, účast a předvádění ukázek se současnou i historickou technikou sboru při různých příležitostech a výročích. Dále organizace nebo účast na okrskových cvičeních, či jiných hasičských soutěžích a mnoho dalších aktivit, které provádí naši členové ve svém volném čase pro obec.

 

HASIČSKÁ TECHNIKA

Do roku 1907 se ke zdolávání požárů v obci používalo, tak jak bylo uvedeno v první kapitole, tehdy dostupné náčiní - ruční tlakové pumpy namontované do dřevěné bedny, do které se nosila voda ve vědrech.

  • Ruční stříkačka

Při založení sboru v roce 1907 byla pořízení ruční stříkačka, která je stále v majetku sboru a je plně funkční.

Jedná se o čtyřkolovou stříkačku taženou koňmi. K obsluze ruční stříkačky je zapotřebí minimálně 8 mužů, kteří pumpují vodu na místo zásahu. Toto ruční čerpání bylo velmi namáhavé, a tak se při větších požárech při pumpování vody vystřídala téměř celá obec.

Původně byl u stříkačky i závěsný naviják na hadice, ale ten se již nedochoval.

Stříkačka

  • Přívěsná přenosná stříkačka PS 8

V roce 1947 byla zakoupena ze sbírky občanů nová stříkačka typ PS 8 na dvoukolovém podvozku od firmy“Hrček a Neubauer“ z Brna. Původně byl tento podvozek (přívěs) osazen dřevěnými koly, která byla později nahrazena gumovými. V  tomto stavu se zachoval přívěs i stříkačka do současnosti.

Stříkačka

  • Přívěsná přenosná stříkačka PPS 12

PPS 12 byla pořízena v roce 1986 od hasičů z Adamova i s vybaveným přívěsem. U nás tato stříkačka nahradila doposud používanou PS 8. Přes svoje stáří je stále plně funkční a připravena k zásahům.

Stříkačka

  • Přenosná stíkačka PS19

Nejnovější přírůstek sboru. Stroj má obsah 1930 ccm a výkon čerpadla 1900 l/min. Pro svůj výkon je využívána především pro požární sport.

  • Automobilová stříkačka AS 16 – Saxering

Mezi naši největší techniku se řadí automobilová stříkačka AS 16, která byla v roce 1966 vyrobena v NDR. Původně sloužila na centrální požární stanici v Brně na Lidické a následně u sboru dobrovolných hasičů v Brně - Husovicích.

Do naší obce se nám ji podařilo pořídit v roce 1989 „v ceně 4 litrů“ domácí slivovice při vyřizování převodu a přidělení k naší obci.

 Stříkačka

Mezi další vybavení sboru patří např. malá přenosná čerpadla Heron, motorová pila, kompletní ochrané oděvy pro zásahovou jednotku a mnoho další.

 

POŽÁRNÍ SPORT

Na bohatou historii družstva mladých hasičů, které bylo založeno v roce 1955, znovu navázal obnovený kroužek mladých požárníků v roce 1973, který se až do roku 1992 pravidelně zúčastňoval hry Plamen.

Od 60. let také pracovalo družstvo žen, které se podobně jako družstvo mužů účastnilo každoročních okrskových, či jiných soutěží v požárním útoku.

Požární sport

V současné době, kromě již zmiňovaného družstva mužů, působí v našem sboru od roku 2001 družstva „mladších“ mužů, které se úspěšně účastní kromě jiných soutěží a pohárů v požárním sportu, také ligové soutěže Velká cena Blanenska.

 

Více informací naleznete na webových stránkách www.sdhjablonany.cz

 

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00