TJ SOKOL

Z HISTORIE

Sokol byl v naší obci založen v roce 1920, zpočátku byla jeho činnost hlavně divadelní. V roce 1927 si koupil jeviště a začal hrát divadlo, napoprvé se hrála tři divadelní představení. V dalších letech nacvičil a hrál pravidelně každou zimu dvě až tři divadelní hry.

Ze školní kroniky se dozvídáme o činnosti učitelů, kteří již v roce 1887 organizovali různé oslavy vyplněné zpěvy, recitacemi, různými výstupy. Tyto oslavy měly program až o osmnácti číslech. Tímto můžeme považovat školu za prvního průkopníka divadelnictví. 

V roce 1930 byl založen Orel, který si na zakoupení jeviště vypůjčil, a tak mohl v následujícím roce sestavit divadelní soubor. V zimě roku 1931 hrály oba spolky, Sokol i Orel, divadelní představení dohromady. V roce 1932 se do naší obce provdala profesorka hudby paní Machalová č. p. 12, která začala vyučovat mládež zpěvu a hře na klavír, což později divadlu prospělo. Do roku 1933 se hrály pouze činohry, drama a veselohry, ale po tomto roce se začaly hrát operety s doprovodem klavíru.

V období protektorátu divadelní činnost značně ochabla, ale po roce 1945 se zase plně rozvinula. Když se oba soubory sloučily, zvedla se její úroveň a přibylo hodně dobrých herců. Mezi nejlepší kusy, kterých byla   celá řada, stojí za zmínku „Vojnarka“ a z operet „Paní Marjánka matka pluku“. Ještě dnes se musíme obdivovat tomu, kde se bralo jak u mladých, tak i starších to nadšení.

Po roce 1957 se začalo třikrát ročně jezdit autobusem do státního divadla v Brně. Těchto akcí se účastnilo až sedmdesát občanů Jabloňan.V roce 1960 divadelní činnost zcela zanikla.

Velký význam a velkou oblibu si získala okrsková cvičení Sokola, kterých se účastnilo velké množství cvičenců.

Cvičenci

Cvičení Sokola u mlýna 1948

Několik významných letopočtů z činnosti Sokola:

  • 1948 – okrskové cvičení Sokola
  • 1949 - členové TJ Sokol postavili zděnou klubovnu „u mlýna“
  • 1950 - zbudován taneční parket
  • 1955 - šest mužů Sokola vystoupilo na krajské a celostátní spartakiádě
  • 1975 - nácvik na spartakiádu v Popradu
  • 1978 - pravidelné cvičení předškolních a školních dětí

V následujících letech se již nikdy Sokol nezabýval divadelní činností.

V letech 1981-1986 se jeho činnost opět rozběhla naplno, zvyšuje se počet cvičenců, konají se utkání v stolním tenise, fotbalu, opět se nacvičuje na spartakiádu, jezdí se plavat, probíhá sběr železného šrotu, pořádají se sportovní odpoledne, dětské karnevaly. Cvičí děti předškolní, školní, dorostenci, dorostenky, ženy i muži.

Počet cvičenců koncem roku 1986 dosahuje 97, oproti roku 1981, kdy se začínalo pravidelně cvičit, je to obrovský nárůst. V tomto roce totiž začínalo pravidelně cvičit 10 chlapců. V roce 1987 je založen turistický oddíl, složený z dětí a mládeže v počtu třiceti. Probíhají akce jako úprava prameniště „U Korýtka“, zavěšení ptačích budek, brigády na rybízu v JZD, turistické pochody, hraje se minifotbal. V roce 1988 činí členská základna Sokola 126 členů a má dva oddíly ZPTV a TOM- turistiký oddíl mládeže.             

                                                                                      

SOUČASNOST

V následujících letech je činnost minimální.Turistický oddíl již nefunguje. Od roku 2000 Sokol opět aktivně pracuje. Pořádají se minimálně dvakrát ročně zájezdy a výlety se sportovním zaměřením, některé z nich jsou dvoudenní. Jezdí se plavat, bruslit. Sokol se rovněž podílí na všech akcích pořádaných v obci pro děti, dorost i dospělé, ať je to sportovní odpoledne, karneval nebo jiné akce.

TJ Sokol - výlet do Jeseníků – Ovčárna

TJ Sokol - výlet do Jeseníků – Ovčárna   9.9.2006

Od 4.7. 1990 je TJ Sokol Jabloňany sdružen v Českém svazu tělesné výchovy a od 16.3. 1994 zaregistrován v Českém svazu rekreačního sportu. Tyto svazy mu dle daných kritérií poskytují dotace, které jsou použity na sportovní činnost. Ke konci roku 2006 má členská základna TJ Sokol Jabloňany 158 členů. Nejstarší člen je rok narození 1931, nejmladší 2004.

Pevně věříme, že se naše činnost bude i nadále rozvíjet. Poděkování patří všem, kteří se podíleli jak na vzniku Sokola, Orla, zabývali se divadelní činností a nejsou již mezi námi, tak i současným členům, kteří se pravidelně účastní všech akcí a jejich zásluhou bude tato sportovní složka pracovat i v dalších letech.

                                                                       

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

27.03.2019 09:27

Kontakt

Obec Jabloňany Jabloňany 88
679 01 Skalice n. Svitavou
+420 516 469 146
+420 604 702 906
Čtvrtek 18:00 - 20:00